دوره های آفلاین

آزمون آشنایی مسئولان دفتر با امور مالی
دوره آشنایی مسئولان دفتر با امور مالی
آشنایی مسئولان دفاتر با امور مالیاتی
آئین نگارش حقوقی
مدیریت اسناد و مدارک
آئین نگارش و مکاتبات اداری