آشنایی با ما

شرکت پرداگستر

مدرسه مدیریت عالی

مدیر عامل

مهندس وحید دهقانی فیروز آبادی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مدرس دانشگاه پیام نور کرج
مشاور واحدهای صنعتی

تاریخ تأسیس

1377

شماره ثبت :

4635

ایمیل

info@pardagostar.ir

تلفن

026-32222267

امکانات ما

سالن کنفرانس
دیتا پروژکتور -پرده -وایت بورد-کامپیوتر -سیستم صوتی
کلاس کارگاهی 2(سایت کامپیوتر)
دیتا پروژکتور-پرده-وایت برد-8کامپیوتر-شبکه داخلی اینترنت
اداری و ستادی
شبکه داخلی اینترنت
کلاس کارگاهی 1
وایت برد-تلوزیون - صندلی تک نفره دانشجویی
ثبت نام و امور دانشجویی و لابی
دستگاه کامپیوتر – اینترنت بدون سیم–کتابخانه -3دستگاه پرینتر-دستگاه کپی
سرویس پذیرایی
سرویس پذیرایی (با ظرفیت 24نفر)

مشتری های ما

مجوز های ما