آشنایی با مباحث مرتبط با تحول در نظام اداری

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره:

  • آشنایی با کلیات تحول در نظام اداری
  • آشنایی با ویژگی های مدیریت سنتی و مدیریت نوین
  • آشنایی با هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری موسوم به “سند گام دوم”

محتوای دوره:

  • کلیات تحول در نظام اداری
  • منطقی نمودن اندازه دولت و اصلاح ساختارهای تشکیلات
  • تحول در نظام های مدیریتی
  • تحول در نظام های استخدامی
  • آموزش و بهسازی نیروی انسانی
  • اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداری
  • ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

شرایط پذیرش: مدیران پایه

طول دوره: 28ساعت

نحوه اجرا: حضوری

0
تماس بگیرید

مبانی نظری اندیشه های دینی امام خمینی(ره)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: تعریف اندیشه های سیاسی و متمایز ساختن آن از سایر وجوه اندیشه امام خمینی(ره) تشریح سیر تحول و…

0
تماس بگیرید

وظایف و نقشهای سرپرستی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

اهداف دوره: توضیح جایگاه، موقعیت و ویژگی های سرپرستان تشریح وظایف و نقشهای سرپرستی برشمردن اصول و مبانی برنامه ریزی…

0
تماس بگیرید